Zavádění GDPR na klíč

Jste GDPR ready?

Nařízení GDPR se dotkne prakticky všech, kteří nakládají s osobními údaji. Máte zaměstnance? Ukládáte si kontakty na zákazníky? GDPR se prostě nevyhnete.

Abychom vám pomohli přežít nástup GDPR bez nutné péče docenta Chocholouška, spolupracujeme s předními odborníky na GDPR, díky kterým vás zbavíme starostí s jeho implementací.

Postup zavedení GDPR má obvykle několik fází. Naši specialisté vám mohou pomoci v jakékoli fázi implementace a v jakékoli míře, tedy komplexně zajistit vše na klíč včetně všech souvisejících firemních procesů, nebo jen opravit smlouvy s dodavateli, zrevidovat marketingové aktivity apod.

Jaký je tedy postup zavádění GDPR?

1. FÁZE - VSTUPNÍ ANALÝZA

  • Osobní schůzka s odborníky na GDPR (specialisté na právní problematiku, na IT technologie a IS apod.), kde budete seznámeni s GDPR a jeho dopady na vaši organizaci.
  • Na základě informací od Vás bude zpracována vstupní analýza vaší firemní situace.
  • Následně vám budou rámcově navržena nutná opatření na zavedení GDPR v potřebném rozsahu a s tím související náklady na implementaci.

2. FÁZE - ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

  • Po podpisu smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb, přecházíme k detailní analýze a zpracování vaší firemní situace a identifikaci míst, týkajících se práci s osobními údaji.
  • Výstupem je pak komplexně zpracovaná GDPR dokumentace.

3. FÁZE – IMPLEMENTACE GDPR

  • Podrobné zpracování a implementace vybraných organizačních, procesních a technických opatření, nutných pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

4. FÁZE – INSTALACE A KONFIGURACE SW NA PODPORU GDPR

  • V případě vašeho zájmu vám poskytneme specializovaný SW na podporu, sledování a dlouhodobou údržbu GDPR ve vaší organizaci.

5. FÁZE - VÝSTUPNÍ AUDIT

  • Na závěr doporučujeme zrealizovat i výstupní audit, který popíše veškerá opatření a kroky, které jste provedli v rámci zajištění souladu s GDPR a ověří jejich funkčnost.

6. FÁZE – KONTROLNÍ AUDIT

  • Spolupráce s námi nemá jednorázový charakter. Pokud budete potřebovat další podporu, rozhodně vás v tom nenecháme. Zůstaneme vám k dispozici i po uplynutí lhůty pro kontrolní audit na GDPR readiness.

Chcete se dovědět více?