Školení v oblasti ochrany osobních údajů

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, se neúprosně blíží. Připravují se na něj správci i zpracovatelé osobních údajů, po celé republice se pořádají nejrůznější odborné konference a sdělovací prostředky téma GDPR stále častěji zmiňují.

Toto nařízení zvané GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupí v platnost 25. května 2018, zvýší ochranu osobních údajů občanů EU. Jedním z důsledků, který se bude týkat většiny firem bez ohledu na obor podnikání, je povinný aktivní souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, tedy reklamních e-mailů a elektronických newsletterů. Ustanovení o povinném aktivním souhlasu se zpracováním dat dělá z nařízení GDPR bez nadsázky časovanou bombu. Veškerá osobní data a kontakty sesbírané jinak než s aktivním souhlasem uživatele, se nebudou smět dále používat.

GDPR tak představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM/DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Nedovolte, aby GDPR bylo pro vás noční můrou a naučte se nařízení implementovat do svého firemního prostředí. Totiž sankce za nesplnění některých nařízení budou obrovské.

V našich workshopech a školeních se dozvíte vše potřebné: Na koho se nařízení GDPR vtahuje? Co všechno to pro Vás bude znamenat? Jaké sankce hrozí při porušení GDPR? Jak GDPR implementovat? Vedle workshopů na míru a otevřených kurzů nabízíme certifikovaná školení GDPR Certified Data Protection Officer a také akreditované školení GDPR dle ISO 17024 včetně zkoušek a registrace.

Jste na GDPR připraveni? Začněte včas!